Menu

Algemene voorwaarden

Huisregels en Algemene voorwaarden

Iedere reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat de klant zich akkoord verklaart met de toepassing van onderstaande voorwaarden.

Uitgezonderd in de kleedkamer is het verboden om geschoeid het complex te betreden.

Voor het in gebruik nemen van ons complex dient u eerst te douchen, we vragen om steeds te douchen alvorens gebruik te maken van zwembad en whirlpool.

Het gebruik van badslippers is verplicht.  Het gebruik van handdoeken is verplicht op de saunabanken en op de relaxzetels.

Het is niet toegestaan om eigen dranken en maaltijden mee te brengen naar het saunacomplex. In het saunacomplex is een minibar beschikbaar, consumpties kunnen afgerekend worden bij het verlaten van het complex. 

Het is verboden drank of eten te verbruiken in sauna, stoomcabine, whirlpool of zwembad. 

Roken is binnen niet toegestaan, op het terras mag dit wel mits de deur gesloten blijft.  We verzoeken u vriendelijk om peuken te doven in de daartoe bestemde asbak.

Het is niet toegestaan te springen of te duiken in zwembad of whirlpool.

De klant dient er steeds rekening mee te houden dat de door ons ter beschikking gestelde faciliteiten als natte ruimten te beschouwen zijn, waarbij inz. de vloeroppervlakte steeds door waterfilm gevaar voor uitschuiving of evenwichtsverlies met zich kan brengen, zodat passende voorzichtigheid en badslippers ten allen tijde geboden zijn.

Mooods kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke of materiële schade en diefstal in de faciliteiten, op de parking en op de toegangswegen tot de faciliteiten. Mooods zal ook nooit verplicht kunnen worden om een schadevergoeding te betalen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van onze faciliteiten.

De instellingen van de apparatuur mogen niet gewijzigd worden.  Het is verboden om producten toe te voegen in of aan gelijk welk onderdeel van de faciliteiten van het complex en inzonderheid in of aan sauna, stoombad, whirlpool of zwembad. 

Elke schade aan het saunacomplex door een klant aangericht, zal in rekening worden gebracht, evenals daaruit voortvloeiende onkosten of winstbederf. Indien de toegebrachte schade tot gevolg heeft dat het complex niet meer kan functioneren, zal een schadevergoeding van € 500 per dag moeten betaald worden, te rekenen van de dag waarop de schade werd toegebracht tot en met de dag waarop deze hersteld werd.

De klant dient het beginuur van de sessie strikt te respecteren, de niet-naleving ervan heeft geen invloed op de plicht om het einduur te respecteren en geeft in geen geval recht op schadevergoeding.  Overmacht in hoofde van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten en geeft in geen enkel geval recht op terugbetaling.

Op het einde van de gehuurde periode, dient de klant zich naar de receptie te begeven om af te rekenen.  Bij eventueel laattijdig verlaten van het privé-gedeelte, wordt er 15 euro per begonnen kwartier aangerekend. Indien het vertraag langer dan 15 minuten duurt behouden wij ons het recht voor om zelf de faciliteiten te betreden.  Mooods heeft steeds het recht om de ruimte te betreden tijdens de duur van de saunasessie bij (dreigend) gevaar.

Ons complex is toegangkelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar tenzij anders wordt overeengekomen, kinderen zijn toegelaten vergezeld van hun ouders. Om veiligheidsredenen behouden we ons het recht voor om de identiteitskaart te scannen bij een bezoek aan het complex. Mooods heeft het recht om mensen de toegang te weigeren om welke reden dan ook.  Huisdieren worden niet toegelaten. 

 

Reservatie, Betaling, Annulering

Reserveren kan op vier manieren :

- online via onze website www.mooods.be

- telefonisch op 011 19 09 08

- per e-mail tav. info@mooods.be

- aan onze balie

 

Reservatie :

Tenzij anders overeengekomen wordt kan reserveren uitsluitend door een voorschot van € 80 te betalen.

De reservering is slechts definitief na ontvangst van de betaling van dit voorschot.

Bij de reservering wordt een uiterste datum van betaling van het voorschot meegedeeld aan de klant. Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft Mooods het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

 

Betaling :

Betalen kan online via de website, contant aan onze balie of door overschrijving op rekening BE 45 0017 4105 2289. Gelieve bij bankoverschrijving datum en uur van de reservering te vermelden.

Bevestigingen en herinneringen :

Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig email-adres wordt opgegeven en eventueel een bevestiging per SMS.

De dag voor de reservatie krijgt de klant een herinnering per email, tenzij de klant aangegeven heeft geen herinneringen wenst te ontvangen.

Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email kan owv technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Mooods contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

Betaling van de extra’s :

Verbruikte dranken en snacks worden betaald voor het verlaten van het complex. Betaling kan contant, betaling met bancontact of kredietkaart is nog niet mogelijk. 

Bij niet-betaling heeft Mooods het recht om de identiteitskaart te scannen en moet het openstaande bedrag binnen de zeven kalenderdagen op rekening BE 45 0017 4105 2289 gestort zijn.  Zoniet behouden wij ons het recht voor om op kosten van de klant tot gedwongen invordering over te gaan.

Cadeaubonnen :

Cadeaubonnen kunnen worden besteld via de website, per e-mail, telefonisch of aan de balie. De betalingsmogelijkheden zijn identisch aan deze bij reservering.

Na ontvangst van de betaling kan de cadeaubon opgehaald worden aan de balie.

Indien de cadeaubon verstuurd moet worden moet dit bij de aankoop gemeld worden zodat de portkosten voor aangetekende zending in rekening gebracht kunnen worden. 

Mooods kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of verkeerde bestelling van poststukken.

Bij reservatie met een cadeaubon volstaat het om het nummer van de bon en de aankoopdatum door te geven.

De annulatievoorwaarden (zie boven) voor reservaties gemaakt met een cadeaubon zijn van toepassing, de limietdatum blijft de vervaldatum van de cadeaubon.

Onze cadeaubonnen zijn een jaar geldig, ze kunnen niet voor hun geldwaarde ingeruild noch verlengd worden. Na vervaldatum kan er geen compensatie worden geboden.

Annulatie :

Reserveringen kunnen geannuleerd worden tot 24 uur voor de boeking. 

Er worden geen gelden teruggestort, bij annulatie kan er onmiddellijk een nieuwe reservatie gemaakt worden binnen een termijn van 3 maanden. Na verstrijken van deze termijn of bij een hernieuwde annulatie komt het vooruit betaalde bedrag toe aan Mooods.

Bij annulatie minder dan 24 uur voor de boeking of bij een no-show komen de gestorte gelden definitief en onherroepelijk toe aan Mooods ter delging van administratieve kosten en winstderving.

De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

Annulaties kunnen enkel via het reseveringsysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per email of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Mooods per email bevestigd is.

Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft Mooods onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.

 

Partijen

Iedere contractuele verhouding tussen diegene die de reservering plaatst of aanvraagt (hierboven vermeld als “de klant”) en D-tails BVBA, Louis Claeslaan 12, 3440 Zoutleeuw, ondernemingsnummer 0876006109 (hierboven vermeld als “Mooods”) wordt automatisch en van rechtswege beheerd door bovenstaande algemene voorwaarden.

Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen Mooods en onze klanten is de rechtbank van Leuven bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

 

 

 

Online reserveren

Kies een datum en de beschikbare uren worden voor u weergegeven.

Last-minutes!

Nood aan ontspanning? Bekijk onze last-minutes aan een voordelig tarief.

Arrangementen

Ontdek onze unieke verwen-arrangementen en maak uw verblijf compleet...